2722f6bcd13027c06fe9d3b0e6f955cf_L
​​Bartłomiej Cabala w barwach PENRITE
11 lipca 2016
PMPH6
II RUNDA PRZEPRAWOWYCH MISTRZOSTW PENRITE H6
13 lipca 2016
reszel

TERENOWA INWAZJA Reszel orga­ni­zo­wana przez motofun4x4.pl  odbyła się 01–02.07.2016. Poprzed­nia edy­cja już wpi­sała się jako jedna z naj­lep­szych imprez off road-owych. Tak było i tym razem. Już na początku lipca Reszel stał się sto­licą pol­skiego off roadu.
W tym roku w raj­dzie brały udział czo­łowe załogi w róż­nych kla­sach, z róż­nych czę­ści Pol­ski. Rywa­li­zo­wały na cięż­kich prze­pra­wo­wych os-ach.

Wśród sta­łych spon­so­rów tej fan­ta­stycz­nej imprezy nie mogło zabrak­nąć PENRITE.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii lub fil­mów:

https://picasaweb.google.com/107894687709890883745/6305302184184674513?feat=directlink

https://www.youtube.com/watch?v=0-X6rUorDrc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=hotxsY3gO14