rajddladominika
Charytatywny Rajd dla Dominika
13 lipca 2016
14686064_1217563808302798_1406311634_n
Sezon 2016 Poland Trophy 4x4 Terenowiec Extreme czyli 3 edycje — każda w innym wydaniu
18 października 2016
20160522_111010-1

Są tylko trzy praw­dziwe dys­cy­pliny spor­towe, wyścigi samo­cho­dowe, walki byków i alpi­nizm, reszta to tylko gry” Ernest Hemin­gway. ”

Pię­cio­krotny  Mistrz Pol­ski. Nie­scho­dzący z  podium w kla­sie wol­nos­są­cych samo­cho­dów przed­nio­na­pę­do­wych.
Uczest­ni­czy w Drag Racingu od początku ist­nie­nia tej dys­cy­pliny sportu moto­ro­wego w Pol­sce tj. od 2001r.

Michał ściga się pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­nym Oplem Corsa z 3 litro­wym widla­stym  sil­ni­kiem Opel  o para­me­trach: 343 KM przy 8000obr/min. i 343 NM . przy 5500 obr/min.
Osiągi  auta to 0–100 km/h 2,9 s i 11,58 s na 1/4 mili .

Oleje Pen­rite o naj­wyż­szych para­me­trach na świe­cie pozwa­lają Micha­łowi pro­fe­sjo­nal­nie dbać o pod­ze­społy i jak naj­wyż­sze osiągi samo­chodu.