6cff81ed2fd5fd02c6bfe5986e55231b_XL
MALITA i PENRITE
11 lipca 2016
2722f6bcd13027c06fe9d3b0e6f955cf_L
​​Bartłomiej Cabala w barwach PENRITE
11 lipca 2016
5 (1)

Joanna Miler to jedyna pol­ska zawod­niczka, która od kilku lat star­tuje w Mistrzo­stwach Świata Kobiet MX. Jest też nie­ko­ro­no­waną kró­lową pol­skiego moto­crossu zdo­by­wa­jąc Puchar Pol­ski i dwu­krot­nie tytuł Mistrza Pol­ski w swo­jej kla­sie. Ta 22-let­nia riderka to przy­kład ogrom­nego hartu ducha, odwagi, poświę­ce­nia i talentu.