PMPH6
II RUNDA PRZEPRAWOWYCH MISTRZOSTW PENRITE H6
13 lipca 2016
20160522_111010-1
Mistrz Polski 1/4 Mili Michał Stec
12 października 2016
rajddladominika

W sobotę 9 lipca w Kamie­nio­ło­mie Wysoka, gmina Łazy jeź­dzi­li­śmy dla małego Domi­nika Stanka ze Sław­kowa, który z uwagi na dzie­cięce pora­że­nie mózgowe nie jest w sta­nie samemu cho­dzić. Dochód z imprezy wsparł zakup NF Wal­kera dla Domi­nika- spe­cjal­nego cho­dzika, który pozwoli mu sta­nąć na nóżki i dopo­może w nauce cho­dze­nia.

Natu­ral­nie firma Auto­more PENRITE była jed­nym ze spon­so­rów tej waż­nej imprezy.