Aktualności

 • DSC00271
  Napisali o nas
  Miło nam poin­for­mo­wać naszych sym­pa­ty­ków, że por­tal bran­żowy warsztat.pl opu­bli­ko­wał arty­kuły o naszych pro­duk­tach. Całość mate­riału znaj­duje się w dziale TEMAT MIESIĄCA: arty­kuł 1 — Pen­rite: […]
 • road-sign-663368_640
  Automore Sp. z o.o. Centrum Dystrybucji Produktów PENRITE na Europę
  Miło nam poin­for­mo­wać, że począw­szy od grud­nia 2016 roku pol­ska firma Auto­more Sp. z o.o. została usta­no­wiona jako Master Dys­try­bu­tor marki Pen­rite na obszar Europy z […]
 • 2 (Medium)
  GoJoanna!
  Talent, pra­co­wi­tość i ambi­cja to cechy które zde­cy­do­wały o tym, że w sezo­nie 2016 X-cross posta­no­wił pomóc Joan­nie w jej star­tach w Mistrzo­stwach Świata Kobiet. Tak […]